loading
ምክትል ከንቲባ ኢንጅነር ታከለ ኡማ ልብሳቸውን ሰጥተዋል።

ምክትል ከንቲባ ኢንጅነር ታከለ ኡማ ልብሳቸውን ሰጥተዋል።

የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጅነር ታከለ ኡማ በድረገፃቸው እንደገለፁት “የአዲስ አመት ስጦታ ለእናት ሀገሬ” የመስጠትና የማካፈል ልዩ ፕሮግራም ላይ የትምህርት ቁሳቁሶችንና ልብሳቸውን ይዘው በመምጣት አበርክተዋል።

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *